Jeśli masz ceramikę, którą wykonałeś w domu, na zajęciach lub gdziekolwiek indziej i chciałbyś ją wypalić w moim piecu, Boropot oferuje usługi wypału biskwitowego oraz wysokiego W Gdańsku.

  • Czas realizacji zależy od aktualnego harmonogramu, ale zazwyczaj wynosi 3-7 dni

  • Praca musi być całkowicie sucha

  • Niezbędnym warunkiem dopuszczenia prac do wypału jest okazanie danych technicznych producenta na temat zakresu temperatur wypału glin, angob oraz szkliw. Masy oraz szkliwa wykonane samodzielnie prze klienta nie zostaną dopuszczone do wypału.

  • NIE WYPALAMY: przedmiotów wypchanych papierem, metalem ani żadnych innych materiałów innych niż ceramiczne

Uwaga: piece będą ładowane i rozładowywane wyłącznie przez techników studia Boropot

Ceny wypału w elektrycznym piecu o pojemności 50 l :

Cały piec jest do Twojej dyspozycji.

- wypał biskwitu do 1000°C - 82,00 zł brutto,

- wypał do 1100°C* - 110,00 zł brutto

- wypał do 1250°C* - 130,00 zł brutto

Wszystkie poszkliwione rzeczy przeznaczone do wypału wysokiego będą wypalane na podkładkach. Podkładki są dostępne w pracowni, jednak zalecam aby przy wymagających tego formach zaopatrzyć się w swoje podkładki, „kopyta” lub bonzy. Koszt uszkodzonej podkładki wypożyczonej z pracowni to 5 zł za sztukę.

Prosimy nie szkliwić prac w miejscu styku z półką pieca! Koszt odkszliwienia przedmiotu lub konieczności „doczyszczena” w miejscu styku z półką pieca to 5 zł za sztukę. W przypadku zabrudzenia półki szkliwem doliczamy koszt za usługę czyszczenia – 50,00 zł brutto za czyszczenie jednej półki.

Prace nieodebrane w przeciągu miesiąca od wypału, przechodzą na własność pracowni Boropot.

Product added to compare.